Orgelkring Midden-Brabant

 

Welkom

Van harte welkom op onze website. Wij schetsen in het kort waar de stichting Orgelkring Midden-Brabant van oudsher voor staat en welke invulling hieraan nu wordt gegeven.

Orgelcultuur

Nederland is een land met een rijke orgelcultuur. Deze cultuur is eeuwenlang nauw verweven geweest met het kerkelijk leven. Met het teruglopen van het kerkbezoek zijn de bekendheid met het orgel en de orgelmuziek echter geleidelijk afgenomen. Onbekend maakt onbemind. Een steeds groter deel van de bevolking is niet of nauwelijks bekend met de veelkleurige en welluidende klanken van een (kerk)orgel. Van groot belang is dat dit tij wordt gekeerd. Basisvoorwaarde voor het behoud van de orgelcultuur is een brede publieke belangstelling. Allereerst om voldoende muzikaal talent te inspireren om zich te bekwamen in het orgelspel. Maar zeker ook om het veelzijdige ambacht van orgelmaker in leven te houden en ons rijke (historische) orgelbezit in goede staat te houden. Voor de vele orgelkringen die ons land telt, is het bevorderen van de belangstelling voor het orgel dan ook een voortdurende uitdaging. In onze provincie vervult de Brabantse Orgelfederatie, waarvan ook de Orgelkring Midden-Brabant lid is, hierbij een belangrijke stimulerende en coördinerende rol.

Orgelkring

Het levendig houden van de orgelcultuur gaat al lang niet meer vanzelf. Alle reden voor de Orgelkring Midden-Brabant om flink te investeren in het leggen en onderhouden van contacten met de (potentiële) liefhebbers van het orgel en de orgelmuziek. Niet alleen via deze website, maar ook door het verspreiden van een digitale Nieuwsbrief onder de Vrienden (donateurs) en Volgers van de Orgelkring. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een grotere variatie in het concertaanbod. Zo is de concertagenda dankzij de samenwerking met de stichting Het Cenakel in 2017 verrijkt met de serie Verrassende Orgelklanken. Opzet hiervan is om het orgel niet alleen als solo-instrument te laten klinken, maar ook samen met andere muziekinstrumenten en/of vocalisten. Ook worden de mogelijkheden verkend om in de zomer van 2022 wat lichtvoetiger inloopconcerten te organiseren. 

Op onze pagina Actueel vindt u de meest actuele informatie van de Orgelkring over het eerstvolgende concert, gewijzigde aanvangstijden, etc.


Het Cenakel Tilburg